Prova e rezistencës ndaj zjarrit

Testet e rezistencës ndaj zjarrit, prova të tjera të quajtura retardant flakë përdoren për të siguruar sigurinë nga zjarri të produkteve ose materialeve tona dhe për të matur kërkesat e tyre të reagimit ndaj zjarrit. Isshtë e nevojshme që ne ta bëjmë këtë provë për të kontrolluar rezistencën ndaj zjarrit, veçanërisht produktet të cilat duhet të aplikohen në mjedise ekstreme.

Jera vazhdojeni këtë provë në produktet më poshtë

-Kabllo rënie optike me fibra

Lidhës shpimi izolimi (IPC)

Testet e rezistencës ndaj zjarrit operohen nga furra vertikale sipas standardit IEC 60332-1, IEC 60332-3. Pajisjet e provës u paraformuan automatikisht, të cilat mund të shmangin gabimet njerëzore për të siguruar vërtetësinë dhe saktësinë e eksperimentit.

Ne përdorim provën e standardeve të mëposhtme për produktet e reja para lansimit, gjithashtu për kontrollin e cilësisë së përditshme, në mënyrë që të sigurohemi që klienti ynë mund të marrë produkte që plotësojnë kërkesat e cilësisë.

Laboratori ynë i brendshëm është i aftë të vazhdojë një seri të tillë të testeve standarde të tipit të lidhur.

Mirë se vini të na kontaktoni për informacione të mëtejshme.

aggdsg